پیدایش

خیابان پسیان – نبش شارستان سوم مشخصات فنی مساحت زمین: 1,116 متر مربع مساحت مفید: 5,753 متر مربع مساحت مشاعات: 6,255 متر مربع تعداد طبقات: 15 طبقه متراژ کل ساختمان: 12,008 متر مربع تعداد واحد: 27 واحد مسکونی سایر ویژگی ها سالن اجتماعات سینمای خانوادگی واحد آموزشی کتابخانه سالن موسیقی سالن بازی روف گاردن اتاق […]

بلـــور

الهیه – خیابان خیام – پلاک 28 مشخصات فنی مساحت زمین: 757 متر مربع مساحت مفید: 3,531 متر مربع مساحت مشاعات: 2,141 متر مربع تعداد طبقات: 14 طبقه متراژ کل ساختمان: 5,672 متر مربع تعداد واحد: 21 واحد مسکونی سایر ویژگی ها سالن اجتماعات سینمای خانوادگی واحد آموزشی کتابخانه سالن موسیقی سالن بازی روف گاردن […]

آریـــنـــا

خیابان ولنجک – خیابان ماکویی‌پور شمالی – پلاک 58 مشخصات فنی مساحت زمین: 686 متر مربع مساحت مفید: 1.924 متر مربع مساحت مشاعات: 1.344 متر مربع تعداد طبقات: 13 طبقه متراژ کل ساختمان: 3.268 متر مربع تعداد واحد: 9 واحد مسکونی سایر ویژگی ها سالن اجتماعات سینمای خانوادگی واحد آموزشی کتابخانه سالن موسیقی سالن بازی […]

پادنا

خیابان مقدس اردبیلی – خیابان پسیان – باغستان دوم – پلاک 16 مشخصات فنی مساحت زمین: 452 متر مربع مساحت مفید: 1.964 متر مربع مساحت مشاعات: 1.878 متر مربع تعداد طبقات: 14 طبقه متراژ کل ساختمان: 3.842 متر مربع تعداد واحد: 9 واحد مسکونی سایر ویژگی ها سالن اجتماعات سینمای خانوادگی واحد آموزشی کتابخانه سالن […]

آریـــو

الهیه – میدان تختی – خیابان تختی – کوچه تختی 10 – پلاک 1 مشخصات فنی مساحت زمین: 2.074 متر مربع مساحت مفید: 7.406 متر مربع مساحت مشاعات: 7.300 متر مربع تعداد طبقات: 17 طبقه متراژ کل ساختمان: 14.706 متر مربع تعداد واحد: 48 واحد مسکونی سایر ویژگی ها سالن اجتماعات سینمای خانوادگی واحد آموزشی […]

ماهور

الهیه – خیابان مریم – خیابان مهدیه – خیابان جبهه – بن بست بیژن – پلاک 1 مشخصات فنی مساحت زمین: 736 متر مربع مساحت مفید: 3.434 متر مربع مساحت مشاعات: 2.874 متر مربع تعداد طبقات: 16 طبقه متراژ کل ساختمان: 6.308 متر مربع تعداد واحد: 11 واحد مسکونی سایر ویژگی ها سالن اجتماعات سینمای […]

سورنا

اوین – خیابان هشترودی – خیابان کیوان – پلاک 13 مشخصات فنی مساحت زمین: 1.819 متر مربع مساحت مفید: 7.205 متر مربع مساحت مشاعات: 4.440 متر مربع تعداد طبقات: 15 طبقه متراژ کل ساختمان: 11.645 متر مربع تعداد واحد: 62 واحد مسکونی سایر ویژگی ها سالن اجتماعات سینمای خانوادگی واحد آموزشی کتابخانه سالن موسیقی سالن […]

رادگان

الهیه – خیابان دکتر حسابی – پلاک 23 مشخصات فنی مساحت زمین: 1.277متر مربع مساحت مفید: 4.202 متر مربع مساحت مشاعات: 2.671 متر مربع تعداد طبقات: 10 طبقه متراژ کل ساختمان: 6.873 متر مربع تعداد واحد: 26 واحد مسکونی سایر ویژگی ها سالن اجتماعات سینمای خانوادگی واحد آموزشی کتابخانه سالن موسیقی سالن بازی روف گاردن […]

افرانه

الهیه – خیابان تختی – خیابان 17- روبروی باغ موزه – پلاک 7 مشخصات فنی مساحت زمین: 698 متر مربع مساحت مفید: 4.720 متر مربع مساحت مشاعات: 3.144 متر مربع تعداد طبقات: 15 طبقه متراژ کل ساختمان: 7.874 متر مربع تعداد واحد: 22 واحد مسکونی سایر ویژگی ها سالن اجتماعات سینمای خانوادگی واحد آموزشی کتابخانه […]

مهرگان

خیابان ولنجک – بوستان یکم – انتهای خیابان یاسمن یکم و سوم مشخصات فنی   مساحت زمین: 950 متر مربع مساحت مفید: 4.236 متر مربع مساحت مشاعات: 2.765 متر مربع تعداد طبقات: 9 طبقه متراژ کل ساختمان: 7.001 متر مربع تعداد واحد: 36 واحد مسکونی سایر ویژگی ها سالن اجتماعات سینمای خانوادگی واحد آموزشی کتابخانه […]