آموزش در لوتوس

باتوجه به اینکه یکی از ارزش‌های بنیادی شرکت لوتوس حفظ کرامت انسانی است که موجب ارج نهادن به منابع انسانی به عنوان ارزشمند‌ترین سرمایه گروه از طریق توانمندسازی، شایسته سالاری، جانشین پروری، هم‌افزایی، ارتقا‌ خلاقیت و ترویج صداقت و احترام متقابل فارغ از سنت‌ها به منظور بهبود انگیزش و تعهدسازی می‌باشد، به همین جهت برنامه‌های آموزشی عمومی و تخصصی ماهیانه برای تیم‌های مختلف برگزار می‌گردد.

صدای مشتری

برای ارتباط با واحد مدیریت روابط مشتریان (CRM) پیام خود را در فرم زیر ثبت فرمایید.