اتمام و تحویل پروژه خیام – الهیه

ساختمان مسکونی خیام در منطقه الهیه افتتاح گردید.این ساختمان ۱۰ طبقه و ۲۲ واحد مسکونی می باشد .