مرکز مطالعات و طراحی ایوان مهر ایرانیان

شرکت طراحی هنر و معماری ایوان مهر ایرانیان با مسئولیت محدود در تاریخ 13/02/1394 در اداره ثبت شرکتها با شماره 471891 به ثبت رسیده است . فعالیت این شرکت در تاریخ 16/01/ 1398 شروع و طی روزنامه رسمی به شماره 21607 ثبت و در تاریخ 23 /02/1398 اعضای هیئت مدیره برای مدت نا محدود انتخاب گردیدند. شرکت هنر و معماری ایوان با تمرکز بر ارائه خدمات “مدیریت طرح” با برخورداری از پشتوانه تخصصی و تجربی همکاران، آماده ارائه کلیه ماموریت های محوله در حوزه توسعه شهری اعم از برنامه ریزی شهری، طراحی شهری و معماری و همچنین حوزه های مرتبط اعم از هنر و طراحی صنعتی می باشد. این شرکت مسئولیت مدیریت، کنترل و هماهنگی پروژه ها و مراحل اجرایی طرح های واگذار شده را در چارچوب ضوابط و مقررات کارفرمایان محترم بر عهده خواهد داشت. محورهای اصلی فعالیت شرکت ایوان به شرح زیر عبارتند از: -مدیریت، برنامه ریزی و طراحی پروژه های معماری، طراحی شهری، آماده سازی زمین، شهرسازی و بازآفرینی شهری -مدیریت و طراحی برنامه های مرتبط با صنعت گردشگری -مطالعه، برنامه ریزی، طراحی و مدیریت مرمت و بهره برداری از ساختمان های ارزشمند و تبدیل آنها به کاربری های مورد نیاز اعم از دفاتر اداری، بوتیک هتل، خانه اصناف و انجمن های تخصصی و … -برنامه ریزی، مدیریت و برگزاری مسابقات معماری، طراحی شهری و سایر حوزه های مرتبط -مطالعه، طراحی و مدیریت اجرای برنامه مبلمان با تاکید بر سبک زندگی ایرانی -مطالعه، برنامه ریزی و طراحی برنامه کاربرد هنر در صنعت ساختمان -برگزاری دوره های آموزشی، کارگاه های تخصصی و نشست ها و جلسات هم اندیشی در حوزه های معماری، شهرسازی، هنر، حفاظت و مرمت و علوم وابسته