شرکت‌ ابنیه گستر لوتوس ایرانیان

شرکت ابنیه‌ گستر لوتوس ایرانیان

شرکت ابنیه گستر لوتوس ایرانیان بر شالوده ی تجربه ی بیست ساله با هدف گرد هم آوردن سرمایه ی انسانی توانمند، کوشا ، خلاق، کارآمد و آراسته به اخلاق حرفه ای بنا نهاده شده است.در این بستر نوظهور، طراحی و اجرای ساختمان های مسکونی لوکس، با کیفیتی ماندگار، منطبق با نیازهای نوشونده مبتنی بر ارزش های کهن بوم ایران و توسعه ی سبک زندگی مدرن شهری، و با فراهم آوری حداکثر امکانات سازگار با محیط زیست و حداقل اتلاف انرژی انجام می شود.این شرکت متعهد به ایستادن بر قله ی کیفیت، ساختار سازمانی  و معتقد به بیشینه و پایدارسازی سود سهام داران در فضای رقابتی پیش برنده ی موجود، جز از طریق ایفای تعهدات در زمان تحویل و کیفیت بالا ممکن نخواهد بود. این شرکت خود را نسبت به همه ی ذینفعان چرخه ی تولید تا مصرف کالاهای ساختمانی لوکس، بر پایه ی اصول مشتری مداری پاسخگو می داند.