اتمام و تحویل پروژه پادنا- محمودیه

ساختمان مسکونی پادنا در منطقه محمودیه افتتاح گردید.این ساختمان 9 طبقه و 9 واحد مسکونی می باشد .