معماران تمدن کهن

تاریخچه:

شرکت مهندسین مشاور معماران تمدن کهن در سال 1389 توسط جمعی از مهندسین معمار، سازه و تأسیسات که دارای کارنامه‌ای درخشان در خصوص طراحی، نظارت و اجرا بوده‌اند به ثبت رسید.

نظر به حسن شهرت و دست توانای مهندسین، شرکت معماران تمدن کهن توانست طراحی بسیاری از پروژه‌های مطرح شهر تهران را به عهده گیرد.

الویت‌ها و ارزش‌ها:
– احترام همیشگی به همکاران
– صداقت تغییرناپذیر
– روحیه مثبت
– توسعه توانمندی و مشارکت همکاران
– کار تیمی
– ایجاد انگیزه و رضایت کاری
– رعایت و توسعه اخلاق حرفه‌ای
– شفافیت عملکرد

مأموریت و چشم‌انداز:
ارائۀ خدمات معماری‌ و فنی‌مهندسی با بالاترین کیفیت که حاصل نواندیشی، نوآوری، فناوری و خلاقیت در قالب رعایت اصول و ضوابط حاکم بر ساخت‌ساز و با نگاه ویژه به مدیریت انرژی در ساختمان‌ها، حرکت در مسیر طراحی ساختمان‌های سبز و همچنین هدایت تیم طراحی تا مرحلۀ بهره‌برداری از بنا سرلوحه خدمات و فعالیت‌های مهندسین مشاور معماران تمدن کهن می‌باشد.