مطالعات و طراحی ایوان

شرکت ایوان در سال 1394 با هدف ورود به عرصه مطالعات، طراحی و ارائه خدمات مهندسی ساختمان های مسکونی تشکیل شد. از ابتدای شکل‌گیری ایوان، استراتژی شرکت بر مبنای تمرکز بر مساله تدوین الگوهای نوین مسکن فاخر ایرانی و شهر ایرانی قرار گرفت. به همین منظور در ساختار سازمانی شرکت بخش مطالعات و پژوهش در کنار بخش طراحی و مهندسی قرار داده شد.

شرکت ایوان هم اکنون با سه بخش، آتلیه معماری فاز 1، آتلیه فاز2 و بخش پژوهش با 12 نفر پرسنل به فعالیت خود در زمینه مطالعه و طراحی و ارائه خدمات مهندسی ادامه می‌دهد.

همچنین در سال‌های اخیر با توجه به جهت گیری سلایق جامعه به سوی مدرن‌شدن فضاهای معماری و در نتیجه باز شدن عرصه قابل توجهی در بازار بازسازی و تغییر دکوراسیون، شرکت ایوان در این زمینه نیز به صورت جدی ورود پیدا کرده و در بخش مطالعات و طراحی و اجرای معماری داخلی و دکوراسیون به دنبال ارائه خدمات مهندسی با کیفیت است. نگاه شرکت ایوان به این بخش نیز همچون طراحی معماری، نزدیک شدن به پاسخ‌هایی بومی به شهروندان ایرانی در عصر حاضر است.